31 mei 2022: Einde van een tijdperk

Op 31 mei 2022 kwam er een eind aan een tijdperk. Daniël verlaat dan, na 28 jaar, UW als werknemer, om op 1 juni 2022 volledig naar IVO Rechtspraak over te stappen. Een stap, waar heel lang naar werd uitgekeken. Toch voelde het een beetje gek, na ruim 28 jaar UW.

Januari 1994: Daniël maakt kennis met UW via het AOC / TTA (Arbeids Onderzoeks Centrum / Test en Training Arbeid). Daar onderzochten UW-personeel en de medewerkers in welk vakgebied interesses en kansen liggen. De keuze op dat moment bestond uit administratief, houtbewerking en metaal. Voor Daniël was dit administratief.
Toen duidelijk was waar Daniël zijn voorkeur op dat moment lag, kwam zijn eerste jobcoach in beeld: Lauwina Hoogenraad. Zij kwam met een leuke stage bij de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht in Houten.

1 februari 1994: Daniël gaat, in eerste instantie, aan de slag als stagiair bij de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (PBCU) in Houten op de gecombineerde afdeling Schoolbibliotheekdienst / BeZiG (Bejaarden, Zieken en Gehandicapten). De verzamelnaam van deze afdeling was SDV, wat stond voor Specifieke DienstVerlening.

1 mei 1994: Daniël krijgt via UW een jaarcontract bij de PBC Utrecht en wordt daarmee dus een vaste medewerker.

1 mei 1995: Het jaar bij de PBC Utrecht zit erop en er wordt besloten om het jaarcontract om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Later dit jaar zou Lauwina Hogenraad worden opgevolgd door Paul Ouddeken.

2002: Er breken onrustige tijden aan bij de PBC Utrecht. Een reorganisatie hangt in de lucht. Mogelijk gaan de afdelingen SDV en Media fuseren, om zo de reorganisatie te kunnen overleven. De fusie gaat niet door en het besluit wordt bekendgemaakt: door een organisatiewijziging wordt de afdeling SDV in de loop van 2003 gesloten. Ook bij de afdeling Media werd er gesneden.

2003: Het tijdperk bij de PBC Utrecht, tegenwoordig BiSC geheten, komt tot een einde. Daarmee valt Daniël weer terug op UW en belandt hij op de interne postafdeling. Het zou voor een paar maanden zijn … het werd ruim twee jaar.

December 2005: Toenmalig acquisiteur Dennis Dral kwam met twee vacatures: beheerder bij het Wijkcentrum Noordwest in Utrecht en facilitair medewerker bij ICTRO. Het wijkcentrum werd het niet, maar ICTRO had wel interesse. Op 12 december 2005 maakte Daniël kennis bij ICTRO, één van de voorlopers van wat nu IVO Rechtspraak is.

Januari 2006: Daniël gaat, na een korte aanloopperiode, officieel van start bij ICTRO als facilitair medewerker. In de jaren die volgden, zijn er verschillende mensen gegaan en gekomen. Ook bij UW wisselden nog wel eens de contactpersonen.

2010: Daniël voelt dat hij meer wil doen met zijn persoonlijke interesse voor ICT. De schrijfblokken, potloden en pennen heeft hij nu wel gezien. En die wens heeft hij geuit. Tot zijn eigen verrassing kreeg Daniël meteen alle medewerking, zowel van UW als van spir-it, zoals de organisatie inmiddels was gaan heten.

2011: Daniël start een avondopleiding BBL-ICT MBO niveau 3 bij ROC Midden-Nederland met als praktijkadres de afdeling Lokaal Support van spir-it in Arnhem, gevestigd in het Paleis van Justitie aldaar. Aanvankelijk als stagiair voor twee dagen in de week. De overige dagen vervulde Daniël nog zijn facilitaire rol in Utrecht.

2014: Intussen is het aantal dagen dat Daniël in Arnhem actief is uitgebreid naar 3 dagen per week en is een volledige overstap naar Arnhem in de maak.

Eind maart 2014: Tijdens het werkoverleg van facilitair beheer bij spir-it in Utrecht maakte de toenmalig leidinggevende van deze afdeling bekend dat Daniël de week erop al volledig in Arnhem zou gaan zitten.

4 april 2014: “Wie had dat gedacht; van beamers reserveren, naar pc’s repareren”. De overstap van facilitair medewerker naar Junior Servicemedewerker bij Lokaal Support in Arnhem was een feit! Het succesverhaal was begonnen!

2018/2019: Men is in Arnhem zo tevreden met hoe Daniël zijn werk doet dat men een structurele loonsverhoging voor hem wil realiseren. Ook UW wil hieraan graag meewerken. Over twee jaar werd deze fikse salarisverhoging uitgesmeerd. Ook wijzigt de naam spir-it in 2018 naar IVO Rechtspraak.

2019: De wens om bij IVO Rechtspraak intern te worden, komt weer bovendrijven. Deze wens werd in deze fase nog niet bewaarheid. Dat was enorm balen en dus uiteindelijk het idee maar laten varen.

2022: Bij UW ontstaat een nieuwe situatie tussen overheidsorganisaties en UW als detacheerder. Er is een partij tussengekomen. UW mocht geen rechtstreekse detacheringen meer doen. De eerste partij stopte voortijdig met het detacheringsverhaal en dus volgde een aanbesteding. Daaruit kwam een commerciële partij, die het voor (in dit geval) IVO Rechtspraak vele malen duurder zou maken om mensen via deze constructie binnen te houden. In Arnhem was men heel duidelijk dat Daniël kwijtraken geen optie was. Dus werd gezocht naar andere manieren. Ook het intern worden bij IVO Rechtspraak kwam aan de orde. Men was het er unaniem over eens dat Daniël dat wel verdiende. Dus werd er met man en macht gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.

10 mei 2022: Daniël wordt, terwijl hij in Arnhem in de Kleine Beekzaal was, gebeld door zijn leidinggevende bij IVO: “We mogen je intern maken”, was de mededeling. Met andere woorden; wat eerder niet kon, was nu wél mogelijk! Daarmee was een grote wens van Daniël eindelijk uitgekomen.

17 mei 2022: De nieuwe constructie heet “Begeleid Werken”. Daniël verlaat UW als werknemer en gaat per 1 juni 2022 volledig in dienst van IVO Rechtspraak. UW blijft in de achterwacht aanwezig, zodat, mocht het nodig zijn, Daniël terug kan vallen op UW. Per 1 juni 2022 is de nieuwe situatie ingegaan.

Vrijdag 1 juli 2022: Ilse Beerman komt langs in Arnhem om het werknemerschap van Daniël bij UW af te ronden. Daniël wordt, naarmate de tijd vordert, steeds enthousiaster over zijn komst bij IVO Rechtspraak.